روند اجرای کار

1

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری Concept

 اولین مرحله طراحی یک استراتژی روشن و یک نقشه راه تخمینی برای اجرای ایده شما است. ما علاقه مند به ایجاد مشارکتی طولانی مدت برای دستیابی به اهداف تجاری از طریق توسعه نرم افزار هستیم، به همین دلیل با تجزیه و تحلیل کسب و کار شما و بررسی ایده شما، قدم‌های اولیه برای طراحی یا توسعه محصول برداشته‌ می‌شود.

1

2

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری Prototype

مرحله بعدی ارائه یک پیش نویس از محصول است. در این مرحله شما یک تیم توسعه با اعضایی مانند یک مدیر ارشد فناوری همراه خود دارید. تا بر اساس خواسته‌ها و نیازهای شما مراحل اولیه توسعه را انجام دهند.

2

3

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری MVP

مرحله سوم معرفی نسخه اولیه محصول برای کاربران و سرمایه‌گذاران است. تیم کارشناسی ما توسعه محصول را سرعت می‌بخشد.

3

4

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری Full Product

مرحله چهارم ارائه نسحه کامل محصول از طرف ما و تجزیه و تحلیل بازخورد کاربران از سوی شماست.

4

5

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری Scaling

 مرحله آخر هم ورود محصول به صورت کامل به بازار است. در این مرحله ما با به روزرسانی و یا ویرایش آن در کنار شما هستیم. یک تیم اختصاصی از کارشناسان ما برای توسعه و نگهداری پروژه در اختیار شماست.

5