خدمات توسعه اینترنت اشیا

اینترنت اشیا
ما به عنوان یک شرکت مطرح برنامه‌نویسی، نرم‌افزاری می‌سازیم که کسب‌وکارها را با اطلاعاتی از دستگاه‌های متصل در دنیای فیزیکی توانمند می‌سازد.

معماری اینترنت اشیا بر اساس سه جزء اصلی ساخته شده است:

1

دستگاه‌ها یا اشیا

2

دروازه که اشیا را به فضای ابری متصل می‌کند

3

نرم افزار مناسب

ما چگونه می‌توانیم در این فرآیند کمک کنیم؟

مشاوره توسط کارشناسان شرکت برنامه نویسیی نرم افزار

نمونه سازی اولیه

داده های مناسب را از دستگاه ها دریافت کنید

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

اتصال نقطه ها

راه اندازی از طریق یک پلت فرم میان افزار موجود

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

بینش جریانی

طراحی و ساخت نرم افزاری که با بهره برداری از داده‌های مناسب، بینش را امکان پذیر می‌کند

اپلیکیشن‌های مربوط به اینترنت اشیا

بیش از هر روز راه حل‌های جدید برای هوشمند کردن خانه‌ها وجود دارد. از تولید و صنعت گرفته تا مراقبت‌های بهداشتی، اینترنت اشیا پتانسیل رو به رشدی را نشان می‌دهد. نمونه‌هایی از کاربرد این این اپلیکیشن‌ها شامل :

خدمات برنامه نویسی برای فعالین صنعت

محیط‌های صنعتی

تولید و مدیریت محتوا در رسانه‌های اجتماعی

رسانه ها

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

خرده فروشی

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

خدمات مالی و فین تک

برنامه نویسی نرم افزار برای فعالین صنعت ساخت و ساز

ساخت و ساز

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

خانه هوشمند و دفتر کار هوشمند

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

لجستیک

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

مراقبت‌های بهداشتی

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

مدیریت و نظارت بر دارایی‌ها

شرکت برنامه نویسی و نرم افزاری

حفاظت از محیط زیست و حیات وحش

فرآیند توسعه اینترنت اشیا